Grafická verzia

Áč Ľuboš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 347992
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubos.ac@sk-in.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) Miestna telovýchovná jednota Nitrianske Pravno bez zmluvy/registrácia/člen 13.6.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Miestna telovýchovná jednota Nitrianske Pravno bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.