Grafická verzia

Zeliska Ľuboš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 348062
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: luboszeliska84@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) TJ Slovan Brodzany zmluva o výkone činnosti športového odborníka 30.6.1996
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Slovan Brodzany bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník futbal (futbal) 4.10.2018 4.10.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.