Grafická verzia

Kyselica Marián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 348281
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: majkkyselica@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár, futbal (futbal) TJ Veľké Držkovce bez zmluvy/registrácia/člen 18.6.2017
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub 956 52 Podlužany bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.