Grafická verzia

Áč Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 349181
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michalac1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2000
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2020 31.12.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.