Grafická verzia

Adamčík Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 350392
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adamcikmarek.cvctn@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2003
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Nová Dubnica bez zmluvy/registrácia/člen 5.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2021 31.12.2023
Tréner futbal (futbal) 25.7.2021 31.12.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.