Grafická verzia

Bengyak Tibor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 350444
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tibi8521@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) "TJ DYNAMO SE Nová Stráž" zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.10.2003
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "TJ DYNAMO SE Nová Stráž" bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.