Grafická verzia

Adami Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 351366
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jan.adamij@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Športový klub Mýtne Ludany bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2005
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub Mýtne Ludany bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2005
Iný športový odborník, futbal (futbal) ŠK Podlužany bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2005
Tréner, futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2005
Amatérsky športovec, futbal (futsal) Futsal team Levice bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2014
Amatérsky športovec, iný šport Slovenský zväz malého futbalu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) ŠK Podlužany bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 25.3.2023 31.12.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.