Grafická verzia

Adámek Mário

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 352897
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: majo385@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Janíkovce bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2008
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový klub Janíkovce bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2008
Amatérsky športovec, iný šport Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2022
Amatérsky športovec, iný šport Slovenský zväz malého futbalu bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.5.2008


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.