Grafická verzia

Žigrai Dávid

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 355453
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ziro784@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný športový klub Mojzesovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 13.8.2011
Funkcionár, futbal (futbal) Obecný športový klub Mojzesovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 13.8.2011
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obecný športový klub Mojzesovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 13.8.2011
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný športový klub Mojzesovo zmluva o výkone činnosti športového odborníka 13.8.2011
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obec Palárikovo bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.