Grafická verzia

Aberštík Mário

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 355742
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aberstik@b3max.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Veľké Ripňany bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2005
Amatérsky športovec, šípky (šípky) Združenie šípkarských organizácií bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Amatérsky športovec, šípky (šípky) Dart Club Dubnica bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.