Grafická verzia

Ábel Filip

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 362168
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: gabriela.abelova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ SLOVAN NITRA CHRENOVÁ zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.6.2015
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Telovýchovná jednota Stavbár Nitra bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.