Grafická verzia

Závatská Silvia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 363860
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: silvia.zavatska1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.1990 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.4.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub plávania AQUACITY Poprad bez zmluvy/registrácia/člen 19.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 12.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 13.12.1990
Športový rozhodca plavecké športy 12.4.2016

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Silvia Závatská
IČO: 32878541
Miesto podnikania: Dominika Tatarku 322/11, 058 01 Poprad, Slovenská republika


Právny stav Od Do
pozastavenie podnikania 15.10.2020 15.1.2021
oprávnenie na podnikanie 15.5.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.