Grafická verzia

Bednárik Juraj

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 363987
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aquabelastars@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK56 1100 0000 0029 3102 9775
Účet na sponzorský príspevok: SK56 1100 0000 0029 3102 9775

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub Aquabela Stars, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2018
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.6.2018 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.6.2018 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 20.6.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 11.1.2016 11.1.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.