Grafická verzia

Bednáriková Miriam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 364012
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aquabelastars@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK59 0900 0000 0050 4887 6004
Účet na sponzorský príspevok: SK59 0900 0000 0050 4887 6004

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.5.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.5.2016 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub Aquabela Stars, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 13.5.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 9.12.2011 9.12.2016
Tréner plavecké športy 4.4.2016 4.4.2021
Športový rozhodca plavecké športy 13.2.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.