Grafická verzia

Bartková Martina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 364585
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martina.bartkova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK48 0200 0000 0023 7456 3157
Účet na sponzorský príspevok: SK48 0200 0000 0023 7456 3157

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2006 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2008 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2018
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2018 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 27.12.2018 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 26.2.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 11.2.2006
Tréner plavecké športy 28.5.2008

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.