Grafická verzia

Barančok Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 364586
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.barancok@orangemail.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK57 1100 0000 0026 1273 1823
Účet na sponzorský príspevok: SK57 1100 0000 0026 1273 1823

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.2.2006
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.10.2016
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., v skratke MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 11.2.2006

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.