Grafická verzia

Vevurková Klára

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 364954
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vevurkovak@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2012 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Telovýchovná jednota Dunaj Štúrovo bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2017
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.12.2018 31.12.2024
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2019 31.12.2024
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Mestský plavecký klub Dolný Kubín, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2023
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2023
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2023 31.12.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 14.6.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 18.11.2012
Športový rozhodca plavecké športy 6.10.2013 6.10.2018
Športový rozhodca plavecké športy 11.12.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.