Grafická verzia

Béber Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 365018
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: karolbeber@azet.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK34 0200 0000 0029 4809 6958
Účet na sponzorský príspevok: SK34 0200 0000 0029 4809 6958

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.1990 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký oddiel Komko Komárno bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 13.12.1990


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 13.12.1990

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.