Grafická verzia

Ábel Šimon

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 365177
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: abels2356@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK96 0200 0000 0041 7420 1353
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Čachtice bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2015
Amatérsky športovec, športový rybolov (lov rýb udicou - kapor) Slovenský zväz športového rybolovu bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Amatérsky športovec, športový rybolov (lov rýb udicou - kapor) Klub Potočník - muškársky klub pri MsO SRZ Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.