Grafická verzia

Bačo Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 365309
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: karolbaco@hotmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK96 1100 0000 0026 1756 4534
Účet na sponzorský príspevok: SK96 1100 0000 0026 1756 4534

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 31.5.2012 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.12.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) ŠK Hornets Košice - mládež o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 20.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 31.5.2012

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.