Grafická verzia

Bachárová Júlia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 365718
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: julia.bacharova@gmail.ocm
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK40 1100 0000 0029 1686 7869
Účet na sponzorský príspevok: SK40 1100 0000 0029 1686 7869

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 29.3.2016 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) IUVENTA AQUATIX, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 29.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 13.2.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.