Grafická verzia

Baracková Adela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 365931
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adel.barackova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 1111 0000 0013 0239 6009
Účet na sponzorský príspevok: SK98 1111 0000 0013 0239 6009

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2007 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2007 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový plavecký klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2018
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 4.3.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 6.10.2007


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 15.1.2007
Tréner plavecké športy 6.10.2007

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.