Grafická verzia

Baranovič Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 366095
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jan.baranovic77@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK31 1100 0000 0029 1166 0877
Účet na sponzorský príspevok: SK31 1100 0000 0029 1166 0877

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodného póla Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.1.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 1.4.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.