Grafická verzia

Baranovič Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 366140
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jan.baranovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK82 0900 0000 0000 4819 6954
Účet na sponzorský príspevok: SK82 0900 0000 0000 4819 6954

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.10.1989 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2002 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.2.2017 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.2.2017 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub vodného póla Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.2.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 28.10.1989
Športový rozhodca plavecké športy 7.4.2002

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.