Grafická verzia

Vičan Andrej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 366440
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrej.vican@yahoo.co.uk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, veslovanie (veslovanie) Slovenský veslársky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.1986
Tréner, veslovanie (veslovanie) Veslársky klub Sĺňava Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.1986
Tréner, veslovanie (veslovanie) Slovenský veslársky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.1986
Športový rozhodca, veslovanie (veslovanie) Veslársky klub Sĺňava Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.1986
Športový rozhodca, veslovanie (veslovanie) Slovenský veslársky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.1986
Funkcionár, veslovanie (veslovanie) Veslársky klub Sĺňava Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.1986

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník veslovanie
Športový rozhodca veslovanie (veslovanie)
Športový rozhodca veslovanie 26.2.2003 26.2.2033
Tréner veslovanie 26.2.2003 20.6.2025

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.