Grafická verzia

Bača František

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 367250
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bacaferi@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK54 8360 5207 0042 0259 5979
Účet na sponzorský príspevok: SK54 8360 5207 0042 0259 5979

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2000 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2001 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.4.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 11.11.2000
Športový rozhodca plavecké športy 20.1.2001

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: František Bača
IČO: 44403453
Miesto podnikania: Borová 3204/30, 010 07 Žilina, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.