Grafická verzia

Balogová Nina Mária

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 367298
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: balogovci@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK61 0900 0000 0004 2126 6122
Účet na sponzorský príspevok: SK61 0900 0000 0004 2126 6122

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2016
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.