Grafická verzia

Alexovič Márk

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 367362
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: galexovic@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz zmluva o amatérskom vykonávaní športu 19.6.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.