Grafická verzia

Albert Radovan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 373202
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 13.9.1980
Kontaktná adresa: Za Majerom 713/2, 08256 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: radovan.albert80@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 18.4.1995
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Slovan Pečovská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2005

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 6.5.2016 30.6.2022

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.