Grafická verzia

Alexa Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 373516
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 26.9.1982
Kontaktná adresa: -nezadane- -nezadane-, 05917 Vernár, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ingjozefalexa@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 2.7.1997
Kontrolór, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 2.7.1997
Usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 2.7.1997
Funkcionár, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 2.7.1997
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 2.7.1997
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 3.8.2000

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 2.7.1997


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.