Grafická verzia

Varháč Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 375924
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bebko2805123@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2008
Športový masér, futbal (futbal) TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2008

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.10.2008


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér futbal (futbal) 26.5.2011

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.