Grafická verzia

Vardžik Jakub

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 376636
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vardzik45@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Futbalový klub Furča Haniska bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Furča Haniska bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový klub Furča Haniska bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Furča Haniska bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kendice bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Funkcionár, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kendice bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kendice bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010
Iný športový odborník, futbal (futbal) Futbalový klub Slovan Kendice bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2010

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.8.2010


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.