Grafická verzia

Adamčík Matúš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 378784
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: matusadamcik2662@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) TJ Družstevník Stuľany bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2008
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2012
Iný športový odborník, futbal (futbal) Partizán Bardejov BŠK a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.1.2012
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Partizán Bardejov BŠK a.s. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 25.1.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.1.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.7.2021 31.12.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.