Grafická verzia

Angelovič Matrin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 381089
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: danka192@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL" bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2015
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Slovenský zväz florbalu bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2018
Amatérsky športovec, florbal (florbal) Sabinovský florbalový klub bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.