Grafická verzia

Zima Alex

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 383186
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zimateplo@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský športový klub Moldava nad Bodvou bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2020
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Atletický legionársky klub, občianske združenie bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.