Grafická verzia

Zelinka Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 386058
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rowingslovakia@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, veslovanie (veslovanie) Slovenský veslársky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2010
Amatérsky športovec, veslovanie (veslovanie) Slovenský veslársky klub bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2010

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.