Grafická verzia

Palovičová Jana, JUDr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 386337
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jana.palovicova@zsl.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 10.8.2004
Iný športový odborník, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 30.11.2020
Iný športový odborník, iný šport Lyžiarsky zväz Liptova bez zmluvy/registrácia/člen 30.11.2020
Iný športový odborník, iný šport ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 30.11.2020
Funkcionár ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.9.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník lyžovanie (zjazdové lyžovanie)
Iný športový odborník iný šport 9.1.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.