Grafická verzia

Varadyová Martina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 388333
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: szj@judo.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz judo bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2004
Amatérsky športovec, judo (judo) Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 8.1.2004
Športový rozhodca, judo Slovenský zväz judo bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2014
Športový rozhodca, judo Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2014

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 31.12.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.