Grafická verzia

ŠILHÁR Jozef

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 388650
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2014
Amatérsky športovec, judo (judo) Judo San Kysucké Nové Mesto bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2014
Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) VLCI ŽILINA - mládež, s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2023 30.4.2026

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Amatérsky športovec iný šport 11.1.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.