Grafická verzia

Augustín Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 390552
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter_augustin@tatrabanka.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, golf (golf) Slovenská golfová asociácia bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2018
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2020 31.10.2023
Iný športový odborník, tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 7.8.2020 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 24.7.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník tenis 18.7.2020 31.10.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.