Grafická verzia

Klopan Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 391854
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: judopd2@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, judo Slovenský zväz judo bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.1987
Tréner, judo 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.1987
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz judo bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2017
Amatérsky športovec, judo (judo) 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 31.12.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.