Grafická verzia

Čejková Patrícia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 392385
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patacejkova@atlas.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2017
Amatérsky športovec, judo (judo) Judo San Kysucké Nové Mesto bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2017
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) Mestské kultúrno-športové stredisko bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Amatérsky športovec, hádzaná (hádzaná) HK Košice - hádzanársky klub bez zmluvy/registrácia/člen 8.8.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.