Grafická verzia

Adamják Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393081
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: thomas@adamjak.net
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK16 0900 0000 0003 0445 0414
Účet na sponzorský príspevok: SK16 0900 0000 0003 0445 0414

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 17.3.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2018 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2018 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 17.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 3.6.2012 3.6.2017

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.