Grafická verzia

Allárová Helena

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393423
Štátna príslušnosť: Bieloruská republika
Adresa elektronickej pošty: helenaallarova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK58 5600 0000 0086 0737 3002
Účet na sponzorský príspevok: SK58 5600 0000 0086 0737 3002

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.1989 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 17.6.1991 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 9.3.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 21.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 31.12.1989
Športový rozhodca plavecké športy 17.6.1991
Iný športový odborník plavecké športy 2.8.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.