Grafická verzia

Aczelová Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393425
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: luciaaczelova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK80 0200 0000 0012 9745 2853
Účet na sponzorský príspevok: SK80 0200 0000 0012 9745 2853

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2016 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2016 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2016 31.12.2021
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 18.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 8.6.1989
Športový rozhodca plavecké športy 13.12.1996

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.