Grafická verzia

Aczelová Laura

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393426
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: laura.aczelova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK36 7500 0000 0040 0877 4658
Účet na sponzorský príspevok: SK36 7500 0000 0040 0877 4658

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2016 31.12.2021
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2016 31.12.2021
Športový rozhodca, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca plavecké športy 20.10.2013 20.10.2018
Športový rozhodca plavecké športy 6.2.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.