Grafická verzia

Vician Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393587
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martin.vician@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub Žolík Malacky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 23.2.2012
Funkcionár, futbal (futbal) Športový klub Žolík Malacky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 23.2.2012
Iný športový odborník, futbal (futbal) Športový klub Žolík Malacky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 23.2.2012
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub Žolík Malacky zmluva o výkone činnosti športového odborníka 23.2.2012
Delegát zväzu, futbal (futbal) Bratislavský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2012
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2012
Iný športový odborník, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2012
Iný športový odborník, futbal (futbal) FC - Žolík Malacky bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2012
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) FC - Žolík Malacky bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2012
Funkcionár, futbal (futbal) Športový klub Žolík Malacky bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 23.2.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 1.7.2017 30.6.2019
Delegát zväzu futbal (futbal) 27.7.2019 27.7.2023
Iný športový odborník futbal (futbal) 27.7.2019 27.6.2023
Iný športový odborník futbal (futbal) 3.7.2021 3.7.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.