Grafická verzia

Adamkovič Dalibor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393698
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dalibor.adamkovic@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 13.3.2012


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 24.2.2019 24.2.2020
Športový rozhodca futbal (futbal) 14.5.2021 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.