Grafická verzia

Valčo Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 393938
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jan.valcost@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Vranov nad Topľou bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.1992
Usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Hencovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.5.1992
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Hencovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.5.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obecný futbalový klub Hencovce zmluva o výkone činnosti športového odborníka 28.5.1992

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.5.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2022 31.12.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.