Grafická verzia

Adamkovič Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 394166
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 21.1.1982
Kontaktná adresa: Krušovská 1645/10, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: madamkovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.1997
Usporiadateľ, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva 19.4.1997
Funkcionár, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva 19.4.1997
Iný športový odborník, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva 19.4.1997
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" zmluva 19.4.1997
Funkcionár, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2014

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 19.4.1997


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner futbal (futbal) 1.1.2015 31.12.2020

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.