Grafická verzia

Adamkovič Marek

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 394166
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: madamkovic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, futbal (futbal) Slovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.1997
Tréner, iný šport Slovenská asociácia kondičných trénerov bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 19.4.1997


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport 8.12.2019 7.12.2024
Tréner futbal (futbal) 30.9.2023 31.12.2026
Tréner futbal (futbal) 1.1.2024 31.12.2026

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.